Özel Asya HastanesiYeni mahalle,537 sokak, No:5 Gaziosmanpaşa/İstanbul

Soru&Cevap

Op. Dr. Hakan Seven
Genellikle 19 hafta civarında gebeler bebek hareketlerini hissederler. Bununla beraber gebelik sayısı arttıkça daha erken haftalarda bebek hareketleri hissedilebilir.
Yumurtalık kisti tespit edilen hastalarda kiste ait bulgular ve yapılan testler bu kiste kanser olasılığını gösteriyorsa bu durumda cerrah ameliyatı şeklini belirlemek amacıyla ameliyat esnasında mevcut kistin kanser olup olmadığını tespit amacıyla kist dokusundan aldığı bir örneği ameliyatta hazır bulunan Patoloğa inceletir. Ve Patoloğun verdiği yanıta bağlı olarak ameliyatın şekline karar verir. Bu yönteme frozen yöntemi denir.
Kadınlarda menopozu meydana getiren şey yumurtalıklarda yumurta yani östrojen hormonunun diğer bir değişle faaliyetlerini durdurmasındır. Rahim ameliyatında yumurtalıkların alınmadığı durumlarda kadın adet görmez ama menopoza da girmez.
Hayır. Rahim alma ameliyatlarının hiçbirisi cinsel isteği etkilememektedir. Bunun nedeni kadınlarda cinselliğin hiçbir unsurunun rahime ait olmamasıdır.
Her iki yöntemde de yapılan işlem tam anlamıyla rahimin ve veya yumurtalıkların alınması olup işlem açısından iki yöntem arasında hasta açısından hiçbir fark yoktur. Mevcut fark rahim veya yumurtalıklara ait bölgede değil işlemin yapılması için karın ön duvarında meydana gelmesi gereken kesinin büyüklüğü ile alakalıdır. Açık ameliyatlarda 12-15 cm’lik kesi söz konusu olurken kapalı ameliyatlarda ortalama 12 cm’lik 3 ve ya 4 kesi ile tamamlanmaktadır.
Myom ameliyatlarında ameliyatın şeklini belirleyen faktörler hastanın yaşı, gebelik beklentisi, mevcut myomun yarattığı deformitenin büyüklüğü ve hastanın bu konudaki isteğine göre sadece myom alınabilir, myomla beraber rahim alınabilir hatta myom rahim ve beraberinde yumurtalıkların biri veya ikisi birlikte alınabilir. Bu ayrıma hekimin önerisi ile beraber hekim ve hasta birlikte karar verir.
Çikolata kisti ameliyatlarında günümüzde genellikle genç ve üreme çağındaki hastalarda tespit edilmesi nedeniyle bu hastalarda ne rahim ne de yumurtalıklara ait bir doku alınmamaktadır. Ameliyatlar genellikle laporoskopik (kapalı) şeklinde yapılmakta olup bu hastalar hem doku kaybına uğramamakta hem de daha hızlık iyileşmektedir.
Bu konuda ortak görüş birliği olmamakla beraber iki seneden az ve beş seneden fazla olması önerilmez.
Genellikle hayır. Böyle bir olasılık çok nadir olup çoğunlukla mevcudiyetine yumurta olarak başlamış olan yapının olması gereken zamanda çatlamaması (ovulasyona uğramaması) sonucunda büyümeye devam ederek yumurta kisti veya seröz kist dediğimiz basit kist halini alıp aşırı büyükken çatlaması durumunda görülen bir hadisedir.
Mirena adet görmeyi azaltan rahim iç dokusunu engelleyerek patolojik olmayan nedenlerle aşırı adet gören kadınlarda uygulanan bir ilaç tedavisi olup bu ilacın rahim içerisinde bulunmasını sağlamak için spiral şeklindeki bir taşıyıcıya monte edilmesiyle meydana gelen ilaca mirena denir. Uygulanması spiral gibi olup mirenada hastada bulunduğu sürece diğer spiraller gibi gebelikten korur. Diğer spirallerden en büyük farkı kanamaları azaltmasıdır.
Bazı hastalarda uygulanan tüm tedavilere rağmen hastanın kanama şikâyetleri düzeltilemediği takdirde cerrahi yöntem dışında bir çözüm kalmamaktadır.
Hpv aşısı 11 yaşından itibaren yapılabilmektedir.
Çikolata kisti dediğimiz endometiomalarda uygulanan tedavi genellikle 2 cm’den daha küçük kistlerin kontrolü amacına yönelik olup 2 cm’den büyük kistlerde arzu edilen etkiyi gösterememektedirler. 2 cm’den büyük kistlerde genel kullanımı ameliyat sonrası olası kalabilen rezidülerin ortadan kaldırılmasına yöneliktir.
Polikistik over bir hastalık değildir bir sendromdur. Bu nedenle tedavi edilip düzelmesinden ziyade çabamız bu durumun iyi yönetilmesine yöneliktir. Bu konu ile ilgili en sık görülen hatalı yaklaşım 3-5 aylık dönemler için kullanılan doğum kontrol haplarını söyleyebiliriz. Kişinin kullandığı bu ilaçların hiçbir faydası ve kalıcı etkisi olmamaktadır. Bu hastalarda yapılması gereken şey eğer mevcut durum gebe kalmasını engelliyor ise gebe kalma isteğinin olduğu dönemlerde tedavi yapılıp gebeliğin sağlanmasına yöneliktir.
Bu tip durumlar gebe kalmayı etkilememişse ve myom veya kistin niteliği ve büyüklüğü acil cerrahi tedavi gerektirmediği durumlarda gebelik açısından da bir sorun oluşturmayıp hekimin kararına bağlı olarak doğumun sezeryanla gerçekleşmesi durumundan mevcut olan kist veya myom aynı anda tedavi edilir. Bazı durumlarda ise (… bölümünde görebileceğiniz gibi) gebelik devem ederken mevcut hastanın kliniği göz önünde bulundurularak gebelik esnasında da kist ameliyatları açık veya kapalı olarak yapılabilmektedir.
Rahim içerisinde adet görmeye yarayan endometrium adı verdiğimiz dokunun selim yani iyi huylu hastalıklarından birisi de Polip yani rahim içi et parçası dediğimiz durumdur. Polipler genellikle iyi huylu olup sıklıkla artmış kanamalara ve gebelik beklentisi olan kadınlarda gebeliğin yerleşmesini engelleyerek infertiliteye sebebiyet verirler.
HPV testi yapılmış olup sonucu negatif çıkan hastalarda 4 veya 5 yıl aralıklarla yapılabilir. HPV testi pozitif çıkmış ve bu konuda kolposkopi sonucu hastalık görünmeyen kadınlarda yılda 1 kez, hpv testi pozitif çıkıp rahim ağzında erken dönem patolojik değişikliklerin takibi amacıyla 6 ayda 1 kez, hpv testi yapılmayan kadınlarda standart takip için yılda 1 kez yapılmalıdır.
Serklaj gebelerde rahim ağzı bağ dokusu yetmezliği durumunda gelişen ve collum yetmezliği olarak adlandırılan durumlarda yapılan rahim ağzı dikilmesi tedavisine verilen isimdir. Serklaj uygun bir şekilde yapıldığı takdirde bebeğin hayatına mal olabilen bu durumu tamamen engelleyebilmekte ve sağlıklı bir doğumu sağlayabilmektedir.
Gebelikten korunmak amacıyla uygulanan yöntemlerin arasında tüp bağlama yöntemi en sağlıklı yöntemlerden biridir. Hiçbir ekstra çaba gerektirmeyen bu durumun hasta açısından tek olumsuz yanı arzu edildiğinde tekrar açılıp doğal yönden gebe kalamamasıdır.
Evet spiralle gebe kalınabilir. Fakat bu olasılık oldukça düşük bir olasılık olduğundan spiral kullanan hastaların başka bir yöntem kullanmasına gerek yoktur.