Myom

Kadınlarda en sık görülen iyi huylu tümörlerdir. Myomlar genellikle 40lı yaşlarda daha çok tespit edilirler. Fakat üreme çağının her döneminde görülebilirler. Myomların tespitinde ya hastanın artış ve düzensiz adet kanamalarının mevcudiyeti durumunda ya da bir başka hastalık için yapılan ultrason esnasında tespit edilirler. Bir diğer deyişle myomlar aşağıda anlatacağım bazı durumlarda ciddi adet artışları ve kanama problemi yaratırken bazı durumlarda ise tamamen sessizdirler ve hiçbir belirti vermeyebilirler. Bir kadında myom varlığından daha önemli olan şey myomun büyüklüğü, myomun büyüme hızı ve rahim içindeki konumudur. Genellikle rahimin iç dokusuna (endometrium) teması veya baskısı olmayan ve 3 cm’den küçük myomlar için tedavi planı oluşturulmaz bunun yerine takip edilirler. Endometrium dediğimiz rahim iç dokusuna temas eden veya baskı uygulayan myomlar büyüklüklerinden bağımsız olarak ortaya çıkarttıkları sorunun niteliğine bağlı olarak tedavi edilirler.
Myomlarda tedavi çoğunlukla cerrahi olup medikal tedavilerdeki temel amaç myomun küçültülmesi ya da ortadan kaldırılması değil myomun ortaya çıkarttığı sorunların azaltılması ve buna bağlı hastanın yaşam konforunun sağlanmasıdır. Kadınlarda myomlar bazen tek bir adet olarak görülmekle beraber genellikle birden fazla görülürler ve ameliyat kararı alındığında gözle görülebilen elle tutulabilen, ölçümlendirebilecek boyuttaki tüm myomlar ameliyatla alınır. Doğru yöntem de budur. Myom ameliyatlarında hastanın yaşı, gebelik beklentisi, myomların sayı ve büyüklükleri göz önüne alınarak ameliyatın tipi belirlenir. Myomlarda 2 tür cerrahi yaklaşım vardır. Yukarıda bahsedilen nedenlere bağlı olarak hastanın tüm myomları temizlenip rahim bırakılabilir ve böylelikle kadının adet görmesi ve gebe kalabilmesi mümkün olur ya da myomlarla beraber rahim alınmasına karar verilebilir bu ayrım her hasta için farklı olarak değerlendirilir. Bazı hastalarda ise myomlar gebelik esnasında tespit edilirler. Bu tip myomların büyük bir kısmı gebelik süresi boyunca sorun yaratmaz ve doğumu sezeryanla gerçekleştirilen hastalarda aynı seansta myomda alınır.
Dr. Hakan Seven Myomektomi adıyla anılan myom ameliyatlarında rahim koruyucu cerrahide bir ekol oluşturmuş olup aşağıda çeşitli hastalara ait fotoğrafları bulunmaktadır. Bu tip ameliyatlarda myomların sayısı ve büyüklüğünün bizim cerrahi yaklaşımımızda bir önemi yoktur. Dev myom tabir edilen büyüklüklerde dahi rahim koruyucu ameliyatları başarıyla yapmaktayız.