Labium Estetiği

Kadın genital estetiğinde dış dudak (labium mayora) ve iç dudak (labium minora) olarak adlandırılan yapılar bulunmaktadır. Bu yapılardan iç dudaklar kişilerde bazen kişiyi rahatsız edecek büyüklük ve şekilde olabilmektedir. Böyle durumlarda labium estetiği denilen cerrahi teknikte bu iç dudaklar küçültülmektedir. Bu ameliyatta farklı teknikler uygulanmakta olup pek çok hekim tarafından tercih edilen daha kısa sürede uygulanıp cerrahi yöntem olarak da çok basit bir yöntem olan labiumdaki fazlalığın makas veya koterle kesilip primer dikilmesi iyileşme sonrasında çok kötü bir manzaraya iyileşme kenarlarında testere dişi şeklinde çıkıntılara ve buna bağlı koş olmayan görüntülere sebebiyet vermektedir. Bizim uyguladığımız teknik ise çok az hekim tarafından uygulanabilen hekimi mutlak belli bir tecrübeye ve tıbbi disipline sahip olması gerektiren bir yöntem olup uyguladığımız hastalarda dudak dış kenarlarında hiçbir dikiş izi ve dikişe bağlı uyuşuk alan meydana getirmeyip dikiş bölümlerini büyük ve küçük dudak arasında oluklarda gerçektirmekteyiz. Buna bağlı olarak iyileşme sonrasında hastalarda hiçbir iz gözükmemektedir.