İdrar Kaçırma

Kadınlarda idrar kaçırma şikâyeti birkaç farklı nedenden meydana gelmektedir. Bu durumlar çoğunlukla aynı kişide birden fazla nedeni aynı anda bulundurabilir.
Stres inkontinans; bu hastalar genellikle bir veya daha fazla normal doğum yapmış. Perine tabanını tutan kasların bu doğumlar esnasında yırtılması veya deforme olması nedeniyle zayıflaması sonucunda 40lı yaşlardan itibaren idrar torbasının vajen hattı boyunca yer değiştirmesine bağlı olarak öksürmek, hapşırmak, kahkaha veya ağır bir şey kaldırmak gibi karın içi basıncın arttığı durumlarda idrar kaçırırlar. Menopoz sonrası dönemde bu şikayet giderek artar. Bu durumun tedavisi cerrahi olup günümüzde en yaygın uygulanan teknik mesane tabanından çıkan idrar kanalının altına yerleştirilen bir bant ile gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemin farklı versiyonlarına TVT, TOT, NİDDLELESS TVT adları verilir. Bu hastalara yapılan bu tedavi esnasında mutlaka vajendeki doğuma ait deformiteler tamir edilmeli, REKTOSEL veya VAJİNOPLASTİ gerekiyorsa mutlaka kombine edilmelidir. Kliniğimizde genellikle tercih ettiğimiz yöntem başarı şansının çok yüksek ve minimal invazif olması sebebiyle NİDDLELESS TVT ve VAJİNOPLASTİ’dir
Detrisor hiperaktivitesi; bu hastalar genellikle 50 yaş üzeri hastalardır. Genel şikâyetleri sıkışma hissini fark ettikten sonra tuvalete doğru yönelmeleri esnasında tuvalet kapısına yetişemeden idrar kaçırmaları şeklindedir. Doğum yapıp yapmamaları veya sayısı bu durumun oluşmasında etkili değildir. İdrar torbasının kişinin kontrolü dışında aktive olup kasılması olarak adlandırılan bu durumun tedavisi medikaldir. Uygulanan ilaçlarda kişinin bu ilaçlara gösterdiği olumlu etkiye göre ilaç tercihi yapılır.
URGE (taşma) inkontinans; bu hastalar idrar torbasının doluluğunu farketmeyip maksimum doluluğa ulaşan idrar torbasının daha fazla idrar tutamadığı için taşması şeklinde meydana gelen idrar kaçırmasıdır.