Tuba Hastalıkları

HYDROSALPENKS

Tuba (tüp) bir ucu rahim içerisine uzanmış diğer ucu ise yumurtalığın kenarında konuşlanmış tüp şeklinde bir kanaldır. Bu kanalın en kalın yerinde dahi kanal genişliği 1 mm’den fazla değildir. Bu hassas organ yumurtalıkta üretilmiş olan yumurtayı alıp rahime doğru yumurtalığın seyri esnasında döllenmesini ve belli bir süre içerisinde döllenmiş yumurtanın rahim içerisine ulaştırılmasını sağlar. Fakat bazı hastalıklar nedeniyle tüpler bu fonksiyonlarını yapamaz hale gelebilir. Yapışıklık yapan bazı hastalıklar, enfeksiyonlar, ameliyatlar vb. sebeplerle tüpler tıkanabilir. Ve tıkanmış olan tüpler içerisinde biriken sıvılar sayesinde şişerek tipik kistik görüntüler gösterebilirler. Çoğunlukla yumurtalık kistleriyle karıştırılırlar. Bu şekilde deforme olmuş tüplerin herhangi bir yöntemle normal fonksiyonlarına dönebilme şansı söz konusu olmadığı gibi tüpteki tıkanıklık açılsa bile tüp mevcut çalışmasını gösterememektedir. Bu nedenle hasar gören tüpler Laporoskopik Salpinjektomi denilen yöntemle vücuttan alınarak hasta sağlığına kavuşturulur.