Polikistik Over Sendromu

Adet düzensizliği ve gebe kalma ile ilgili sorunları olan genç yaş grubu hastaların en sık karşılaştığı sendromlardan biridir. Bu hastalar genellikle orta ve üzeri kiloya sahip hastalar olup genelde gecikmeli adet görürler ve muayenelerinde yumurtalığın çeperine dizilmiş tespih tanesi diye adlandırılan nitelikte genellikle 10 mm’den daha küçük yumurta kistlerinin tipik görüntüsüyle tanısı konur. Bununla beraber bu hastaların hormon testlerinde de bu ultrason bulgularını destekleyen değişiklikler gözlemlenir. Bu kişilerin gebelik istekleri dışındaki dönemlerde herhangi bir tedaviye ihtiyaçları yoktur. Gebelik istekleri durumunda ise hastalara gereken tedavi uygulanır.